top of page

Cầu nối Doanh nghiệp và Người lao động

Thông qua hoạt động tư vấn, tuyển dụng nhân sự và giới thiệu việc làm, chúng tôi mong muốn góp phần vào sự phát triển xã hội và nâng cao vị thế người lao động.

bottom of page